تبلیغات
**ردپای تنهایی** - بیــا تنـ ـ بــه زیبــاییـ ـ ابهــامــ ـ بسپــاریــمــــ ـ ...

**ردپای تنهایی**

از این پس تنها ادامه میدهم، در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم... میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم..

بیــا تنـ ـ بــه زیبــاییـ ـ ابهــامــ ـ بسپــاریــمــــ ـ ...کسیـ ـ  را میخواهمــــ ـ ، نمیـیابمشـ ـ

میـسازمشــ ـ  رویــ ـ تصویـــ ـر تو

و تـو بــ ـا یکــــــ ـ کلمــــ ـه فــــــ ـرو میـــ ـریـــ ـزی‌اشـــ ـ

تــــ ـو همــ ـ کسیــ ـ می‌خواهیــ ـ ، نمی‌یابیشــــــ ـ

می‌سازی‌اشــــ ـ رویـــ ـ  تصویـــــ ـر منــ ـ

و منــ ـ نیــز بـ ـا یکــــ ـ کلمــــ ـه …

اصــــ ـلا بیــا چیـــ ـز دیگریـــ ـ نســـــ ـازیمــ ـ

و تنـــــ ـ بــه زیبــ ـایی ابهــامــ ـ بسپـــ ـاریمـــ ـ

فرامـــوشـ ـ شویمــــ ـ در آن‌چــه هست ـــ ـ

روی چمنـ ـ هایــــ ـ همـ ـ دراز بکشیمــ ـ

به نیلـوفــــ ـرهـامـانـــ ـ فرصتــــ ـ پیچشــــــ ـ بدهیم ــــ ـ

بگذار دست‌هایمــ ـ در آغوشـــ ـ راز شناور شـــ ـوند

رویـــ ـای عشـــ ـق در همیــ ـن حوالیــ ـ مبهـــ ـم درد استـــ ـ شــــ ـاید!


[ جمعه 6 مرداد 1391 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ مبــیــنــــــا ] [ عاشقـــ ـونهــ ـ ها() ]