تبلیغات
**ردپای تنهایی** - پستـ ـ آخـــــر ...

**ردپای تنهایی**

از این پس تنها ادامه میدهم، در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم... میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم..

پستـ ـ آخـــــر ...سلامـ به همتونـ دوستـ جونیامـ .
دلمـ براتونـ خیلیـ تنگـ شدهـ بـــود . ببخشیــد کـه نبــودمـ و بـه وبای قشنگتــون ســر نزدمــ ـ .
اینـ آخرینـ ـ پستیــــه کــه تــو اینـ وبمـ ـ میذارمـــ ـ .
در عوضـ ـ یـــه وبــ ـ جدیــــد ساختمـ ـ.
کـــه خیلیـ ـ خوشحالـ ـ میشـــمـ ـ بهشـ ـ سر بزنینـ ـ .
تــــو اونـ ـ وبمـ ـ منتظــــر تکـ تکتونــ ـ هستمـ ـ بروبکسـ ـ .
اینمـ آدرسـ ـ وبــ جدیدمـ ـ :
 cafe-gandom.mihanblog.com
دوستتـــــون دارمـ ـ .
; ) مبینــــــــــا (;
[ یکشنبه 27 مرداد 1392 ] [ 07:23 ب.ظ ] [ مبــیــنــــــا ] [ نظرات() ]