تبلیغات
**ردپای تنهایی** - پست ثابت ...

**ردپای تنهایی**

از این پس تنها ادامه میدهم، در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم... میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم..

پست ثابت ...

http://www.frendzvilla.com/ss/1326478039-screenshot.jpg


یکی می پرسد : اندوه تو از چیست ؟
سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟

برایش صادقانه می نویسم:

برای آنکه باید باشد و نیست…

آهــــاے آدم هــــا (!)
مـــــرا ڪہ هـیـچ مـقـصـدے بـه نـامـم
و هـیـچ چـشـمـے در انـتـظـارم نـیـسـت را
بـبـخـشـیـد
/.
ڪہ بـا بـودنـم تـرافـیـڪ ڪـــرده ام ×

***
[ جمعه 27 مرداد 1391 ] [ 04:31 ب.ظ ] [ مبــیــنــــــا ] [ عـ ـاشقـ ـانـ ـه هـ ـا() ]